درمان درد دست

فهرست مطالب

علت درد ناحیه دست چیست؟

درد دست شامل هرگونه ناراحتی دربافت ها ومفاصل دست وانگشتان است درددست با علائمی چون افزایش حرارت ،ضربان،دردیاسختی دست همراه است احساس سوزش وبی حسی که در دست ایجاد میشود واغلب حالت سوزن سوزن شدن ایجاد میکند paresthesias (اختلال درحس)گفته میشود.

Paresthesias اغلب براثر آسیب های دائمی وموقت ویا فشارعصب هایی که پیغام های عصبی را از دست وانگشتان به نخاع مخابره میکنند ایجادمیشود. دست ازعصب ،استخوان،رگ های خونی،ماهیچه وپوست تشکیل شده است ماهیچه ها نقش ایجاد حرکت رابرعهده دارند وتاندون ها برای نگهداری ماهیچه ها واستخوان های دست ساخته شده اند.

عصب هانقش کنترل حس وحرکت دست وانگشتان را ورگ های خونی نقش رساندن خون به انگشتان ،بازو ودست را برعهده دارد. مفصل دست شامل بند های انگشت یعنی نواحی که به استخوان ها متصل شده است میباشد مفصل ساختارهای پیچیده ای هستند که شامل غضروف،لیگامنت هایی که استخوان ها رایه یکدیگر متصل کرده است ،کیسه برسا (کیسه ای حاوی مواد لغزنده که به نرم شدن مفصل کمک میکند) ونوارهای سینوال ومواد لغزنده که باعث لغزنده شدن مفصل میشوداست.هرکدام ازاین ساختارهادرمفصل دست میتواند براثر انواع مختلفی ازبیماری ها ی شدید وخفیف ،اختلال وناراحتی دچارآسیب دیدگی ،التهاب و درد شود.

علت ها و دلایل

 1. آتروز:آرتروز التهاب مفصل است که میتواند درچند ناحیه ازدست ومچ دست اتفاق بیفتد درد ناشی ازآرتروز میتواند ناشی ازالتهاب درنواحی مختلف باشد که شامل التهابات درنواحی زیراست.
 2. ناحیه سینوال (اتصال مفصل) :ناحیه ای است که مواد لغزنده ای را آزادمیکند وباعث لغزنده شدن مفصل وتاندون ها میشود.
 3. تاندون :تارهای سخت بافت ها هستند که ماهیچه ها واستخوان ها رابیکدیگر متصل کرده است.
 4. لیگامنت :دسته ای ازبافت های فیبری هستند که سفید رنگ ،براق وانعطاف پذیر هستند که باعث اتصال مفصل ،استخوان وغضروف بیکدیگرشده است.
 5. سندروم کارپال تونل:سندروم کارپال تونل زمانی رخ میدهد که عصب های میانی  که ازمیان کارپال تونل درمچ دست عبورکرده است فشرده شوند وفضای آن کاهش یابد.هنگامیکه این عصب ها باعث ایجاد حرکت شست وانگشت میانی دست شوند علائم آن بروز میکند.
 6. کیست Ganglion:کیست های نرم وبرآمده ای که میتواند بدون هیچ دلیل خاصی درپشت یا جلوی دست ایجاد شود که به آن کیست Ganglionگفته میشود که یکی ازرایجترین کیست های بدون سرطانی دردست ومچ دست است.
 7.   مشکلات تاندون:دومشکل رایجی که برای تاندون ها ایجادمیشود شامل تاندونیست شدن و tenosynovitisتنوسینوویت است .تاندونیست به التهابات تاندون ها (تارهای سخت بافت ها که باعث اتصال ماهیچه ها واستخوان شده است) گفته میشود این التهاب میتواند برهمه تاندون ها تاثیربگذارد اما بیشترین تاثیرآن برروی تاندون های مچ دست وانگشتان است.زمانیکه تاندون ها آسیب میبینند باعث بروزدرد،تورم وناراحتی میشود.

Tenosynovitis براثرالتهابات درخطوط پوشش  تاندون ها که نزدیک به تاندون هااست رخ میدهد پوشش تاندون ها معمولا ناحیه ای است که دچا رالتهاب میشود اما هردوقسمت پوشش تاندون وخود تاندون هم زمان میتوانند دچار التهاب شوند.دلیل tenosynovitis ناشناخته است اما این عارضه میتواند براثرکشیده شدن،استفاده بیش ازحد ازمفصل،آسیب دیدگی،تمرینات اضافی ایجادشود.(تاندونیست براثربیماری هایی مانند دیابت وروماتیسم ناشی ازآرتروز هم رخ میدهد)

دیگر علائم

علائم دیگری ممکن است هنگام درد دست ایجاد شود این علائم براساس نوع اختلال وبیماری متفاوت است به عنوان مثال درددست که براثر عفونت جدی ایجاد وبه خون منتقل میشود متیواند باعث ایجاد تورم ،تب ولرز،قرمزی وحرارت اطراف ناحیه آسیب دیده شود.

علائم دیگری که هنگام درد دست ایجادمیشود شامل موارد زیر است:

 1. درد ناحیه مچ وبازو
 2. کبودی وتغییررنگ
 3. کاهش استقامت دست
 4. اشکال درحرکت دادن دست برای انجام کارهایی مانند نوشتن یاتایپ کردن
 5. چرک کردن
 6. بروز مشکلات برای ناخن مانند کبودی درزیرناخن،شکستن ناخن ها
 7. علائمی مانند (خستگی،تب،گلودرد،سردرد،سرفه،دردهای شدید)
 8. بروز زخم ،ضایعه
 9.  ضربان در انگشتان
 10. بی حسی
 11. کاهش حرکت مفصل
 12. سخت شدن مفصل
 13. تورم دردست ومفصل

درمان

تزریق کورتیزون

کورتیزون یک نوع ماده استروئیدی است که توسط غدد بدن که به آنها غدد فوق کلیوی گفته میشود ساخته میشود.زمانی که بدن شما تحت فشارقرارمیگیرد غدد فوق کلیوی کورتیسول دربدن آزاد میکنند کورتیزون های طبیعی به خون منتقل میشوند وبه سرعت دربدن عمل میکنند

کورتیزون هایی که تزریق میشود ازروی همان کورتیزونی که توسط بدن ساخته میشود تولید شده است ونام های مختلفی دارد که شامل (کلستون،کنالوگ )است که بسیار شبیه به موادی است که دربدن ساخته میشود ویک تفاوتی که بین آنها وجوددارداین است که این کورتیزون ساختگی به جای تزریق درخون دربافت ملتهب تزریق میشود این تزریق برای ایجاد تاثیربیشتر دربدن ساخته شده است تاثیری که به جای چنددقیقه چند روز دربدن باقی بماند.

استروئید یک گروه اجزاء مولکولی هستند که دارای ویژگیهاوساختارهای مشترکی هستند  اما همه استروئید ها مانندیکدیگرنیستند انواع استروئید ها شامل  کورتیزون،کولسترول وهورمون های جنسی است کورتیزون مانند استروئید که مصرف دارویی دارد نیست.

کورتیزون چگونه به بیمار کمک میکند:کورتیزون یک داروی ضدالتهاب بسیارقوی است  اما داروی کاهش دردنیست بلکه فقط التهابات را درمان میکند اگربیماری همراه باتزریق کورتیزون با کاهش درد مواجه شد به این دلیل است که کورتیزون باعث کاهش التهابات درمفصل شده است.بوسیله تزریق کورتیزون درناحیه خاصی ازالتهابات متیوان عوارض جانبی که بامصرف داروها با دوزهای بالا ایجا دمیشود را به حداقل رساند تزریق کورتیزون معمولابعدازچندروز اثربخش است ونتیجه آن تا چندهفته دربدن ماندگاراست.

دارو

مصرف داروها باعث کاهش دردوالتهابات ،کاهش سرعت روند ازبین رفتن استخوان ،جلوگیری ازایجاد بیماری های ملتهب وآسیب دیدگی های مفصل مچ دست ودست میشود ومیتواندبه عنوان یک قسمتی از درمان محسوب شود.دارو میتواند باعث درمان آرتروز ومشکلات دیگری که برروی مچ دست ودست تاثیرمیگذاردشود وبراساس نوع آرتروز وشرایطی که برای بیمارتشخیص داده میشود این داروها مصرف میشود.

انواع داروهایی که برای درمان آرتروز مصرف میشود شامل داروهای ضدالتهاب بدو ن استروئید،کورتیکاسترئید،مسکن ،داروهای تجویزی برای بیماری هایی مانند روماتیسم ونقرس،وداروهای تجویزی برای پوکی استخوان است.

ماساژ

اگر ازدردهای شدیدی که براثر بروزسندروم کارپال تونل،یا آسیب های خاصی مانند رگ به رگ شدن وشکستگی استخوان ایجاد شده رنج میبرید روش های ماساژمیتواندباعث کاهش درد شماشود. ماساژعلاوه برکاهش دردی که درناحیه آسیب دیده ایجادمیکند باعث بهبودشرایط دیگری دربدن میشود به گفته دکترتیفانی فیلدمدیرموسسه تحقیقاتی تاچ ماساژباعث آرامش عضلات وخواب عمیق میشود این خواب عمیق به دلیل اینکه باعث بازیابی بدن میشود برای بدن بسیارمهم است.

برطبق مطالعاتی که درآپریل 2010 توسط پرستاران دریک کلنیک انجام گرفت گفته میشودکه ده دقیقه ماساژبادست میتواند برای بهبودی بیماران مسن بسیار موثرباشدهم چنین این مطالعات نشان میدهد که اگر برای بیماران ماساژانجام شود میتواند باعث ایجاد حالت روانی خوب دربیماران وکاهش استرس وبهبود خواب آنها شود.

ورزش

یکی ازروش های آسان وغیرمستقیم برای حفظ انعطاف مفاصل،بهبودحرکت وکاهش دردهای ناشی ازآرتروز تمرینات ورزشی دست است.

تمرین 1 : مشت کردن دست

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

این تمرین را بانگهداشتن دست خود به صورت مستقم وبالا آغازکنیدوسپس به آرامی دست خودرا مشت کنید به صورتیکه شست دستتان روی انگشتان دیگرباشد این تمرین را به آرامی انجام دهید دستتان رانباید خیلی جمع کنید سپس دستتان را بازکنید وانگشتان خود را صاف نگه دارید این تمرین را 10 مرتبه برای دست چپ انجام دهید وسپس این حرکت را به صورت کامل برای دست راست تکرارکنید.

تمرین 2 خم کردن انگشتان

به همان صورتی که درتمرین قبل گفته شده تمرین راشروع کنید به صورتیکه دست چپتان بالا وصاف است شست خود را به سمت کف دست خم کنید وآنرا برای چند ثانیه نگه داریدشست خود را صاف کنید سپس انگشت اشاره خودرا به سمت کف دست خم کنید وچند ثانیه نگه دارید وسپس صاف کنید این حرکت را برای همه انگشتان دست چپ انجام دهید وسپس برای دست چپ این حرکت را تکرارکنید

تمرین 3 خم کردن انگشت شست دست

Hand occupational therapy

درابتدا دست چپ خودرا به صورت صاف وبالانگه دارید سپس انگشت شست را به سمت کف دست خم کنید وانگشت کوچک دست را بوسیله شست بکشید اگرنمیتوانید انگشتان کوچک خود را لمس کنید جای نگرانی نیست فقط تاجاییکه میتوانیدانگشت شست خودرابکشید وآنرابه مدت 1تا2 ثانیه نگه دارید وسپس به حالت اولیه بازگردید این حرکت را 10 مرتبه تکرارکنید وسپس برای دست راست انجام دهید.

تمرین 4 حالت اوانگلیسی o

این تمرین را درحالیکه دست چپتان صاف وبالااست انجام دهید همه انگشتان خود را به صورتیکه یکدیگررالمس کنند خم کنید انگشتان شما باید به حالت اوانگلیسی شود این حرکت رابرای چندثانیه نگه دارید وسپس انگشتان خودراصاف کنید این تمرین را چندین مرتبه دریک روز انجام دهید شما میتوانیدانگشتان خودراتاجاییکه هیچ درد وسختی نداشته باشد

بکشید.

تمرین 5 خم کردن انگشتان برروی میز

نوک انگشت کوچک دست چپ خود را برروی میزقراردهید شست دستتان را درهمان موقعیت قراردهید وچها رانگشت دیگرراطوری خم کنیدکه حالت ال انگلیسی ایجاد شود وآنرا برای چند ثانیه نگه دارید وسپس انگشتان خودرا صاف کنید وبه حالت اولیه بازگردید 10 مرتبه این حرکت را تکرارکنید وبه همین ترتیب برا ی دست راست هم انجام دهید.

تمرین 6 بالا بردن انگشت

 دست چپ خودرا برروی یک میزقراردهید وکف دستتان برروی میزباشد با کمک شست دست هرکدام ازانگشتان دست را به آرامی بلند کنید وهرانگشت را به مدت 1 تا 2 ثانیه نگه دارید وسپس پایین بیاورید این تمرین را برای همه انگشتان دست چپ انجام دهید وسپس برای دست راست تکرارکنید.

تمرین 7: کشش مچ دست

مچ دست  که میتواند براثرآرتروز سخت ودردناک شود را فراموش نکنید برای انجام تمرین مچ دست ،بازوی دست راست را به صورتی که کف دستتان روبه روی شما باشد قراردهید وسپس بادست چپ به آرامی دست راست خود را به سمت پایین فشاردهید تازمانیکه کشش آرامی درمچ وبازو احساس شود این حرکت را به مدت چند ثانیه نگه دارید وسپس 10 مرتبه آنرا تکرارکنید . آنرا به صورت کامل برای دست مخالف انجام دهید.

پیشگیری

دراین قسمت مواردی ذکرشده است که با انجا م آنها از ایجاد آسیب به مچ دست ودست جلوگیری میشود

 1. مراقبت ازدست خود با استفاده از به کارگیری صحیح دست درموقعیت ها ی مختلف درسرکا رمانند کنترل صحیح شانه ومچ دست ودست هنگام نشستن به پشت میزواستفاده ازمیزهایی که مناسب وراحت باشند
 2. استراحت دادن مفاصل وکشش شانه ها ،گردن،مچ وانگشت
 3. انجام تمرینات به صورت صبحگاهی وهنگام بعدازظهربرای دست ومچ هنگام کارکردن
 4. جلوگیری ازافتادن واستفاده ازمحافظ هایی برای مچ دست هنگام غلط خوردن برروی برف

افتادن بر روی دست میتواند باعث آسیب به مچ دست و ایجاد درد شود.

مقالات دیگر

حالت خوابیدن

حالت خوابیده و نیمه خوابیده این حالت  خوابیدن به صورت دمر، طاق باز و قرار گرفتن به پهلو می باشد. کمترین فشار روی ستون فقرات زمانی است که به پهلو

مطالعه »
مشاوره رایگان مشاوره تلفنی
× مشاوره در واتساپ