خشکی مفصل آرنج

فهرست مطالب

آرنج، مفصلی بین دست و بازو است که به دلایل آسیب و ضایعه و روماتیسم و دلایل دیگر دچار خشکی و محدودیت حرکت شده و باعث درد شدیدی در دست می شود. درمان های رایج برای بهبود این محدودیت و خشکی حرکت آرنج عبارتند از تزریق، اسپلینت و بریس و در نهایت جراحی و آرتروسکوپی که در راستای کاهش درد و بهبود عملکرد مفصل انجام می شوند.

خشکی مفصل آرنج چیست؟

خشکی مفصل آرنج یکی از رایجترین مشکلاتی است که میتواند بعداز آسیب دیدگی، جراحی و یا بر اثر بیماری آرتروز ایجاد شود. مفصل آرنج ترکیبی از 3 مفصل است که باعث میشوند که باعث خم شدن ، صاف شدن مفصل میشوند و به شما کمک میکنند که ساعد وبازوی خود رابچرخانید.آرنج باعث قراردادن دست در موقعیت های مختلف درحین انجام فعالیت های روزانه میشود خشکی آرنج میتواند برساده ترین فعالیت ها مانند مسواک زدن،شانه کردن مو،یا غذا خوردن تاثیر بگذارد.

خشکی آرنج باعث ایجاد تغییردراستخوان و بافت های نرم اطراف استخوان میشود علت آن هم میتواند بسیار کم اهمیت باشد مانند آسیب دیدگی های جزئی که بر اثر کشیدگی کپسول اطراف مفصل ایجاد میشود و میتواند منجر به خشکی شانه شود.

شکستگی استخوان که منجر به شکستگی مفصل میشود میتواند یکی دیگر ازدلائل این عارضه باشد بیماری آرتروز هم میتواند برروی حرکت مفصل تاثیرگذار باشد.

دلائل محدودیت حرکت ناشی از خشکی مفصل آرنج

مواردی که باعث خشکی میشوند به دو دسته تقسیم میشوند:

 1. مواردی که درداخل مفصل باعث آسیب دیدگی میشود.
 2. مواردی که دراطراف وخارج مفصل ایجاد میشود.

مواردی که باعث ایجاد آسیب دیدگی داخل مفصل میشود:

 1. ضایعه ای که بعدازبیماری آرتروز ایجاد میشود
 2. آرتروزابتدایی
 3. روماتیسم
 4.  عفونت مفصل
 5. مالونین Malunions

مواردی که باعث ایجاد آسیب دیدگی خارج واطراف مفصل آرنج می شود:

 1. سوختگی
 2. Heterotopic Ossificationیارشد بافت
 3. Arthrogryposis آرتروگریپوزمادرزادی وجابه جایی مرکزاستخوان

رایجترین خشکی آرنج بعداز هرگونه شوک یا آسیب دیدگی ایجاد میشود. در حقیقت خشکی آرنج بعدازایجاد آسیب دیدگی بسیاررایج است.دربعضی ازمواقع این خشکی پیشرفت میکند اما بعضی مواقع هیچ گونه تغییری ایجاد نمیشود. میزان خشکی آرنج به میزان آسیب دیدگی ومیزان پیشرفت عارضه بستگی دارد همچنین بی تحرکی بعدازآسیب دیدگی میتواند منجربه خشکی بیشترآرنج شود.

درمان خشکی مفصل آرنج


درمان های اولیه

تعدادی ازدرمان های اولیه میتواند به کاهش درد وحفظ عملکرد مفصل آرنج کمک کند.

کاربرد پدگرم وکمپرس یخ باعث شل شدن ماهیچه ها میشود وبه کاهش تورم کمک میکند هنگامیکه دراول صبح مفصل آرنج دچارخشکی شده باشد متیوانید با استفاده ازیک دوش آب گرم وکاربرد پد گرم این خشکی راازبین ببریداستفاده ازکمپرس یخ میتواند باعث جلوگیری ازتورم مفصل آرنج درپایان روزمخصوصا بعدازفعالیت های زیاد شود.

مصرف داروهای ضدالتهاب بدون استروئید بدون نسخه پزشک مانند تایلنول میتواند درکاهش درد بسیارموثرباشد این داروها تاثیرزیادی درکاهش تورم والتهاب دارند درموارد شدید مصرف این داروها دریک برنامه زمان بندی 5 تا7 روزه میتواند باعث کاهش درد شود.

داروهای ضدالتهاب بدون استروئید مانندایبوپروفن(مورتین،ادویل)ناپروکسین (آلیو) وتعدادی دیگرازداروها برای کاهش تورم والتهاب میتوانند موثرباشند.این داروها همیشه باید همراه باغذامصرف شوند.مصرف این داروها دردوزهای بالا ودرطولانی مدت میتواند باعث ایجاد اثرات جانبی مانند زخم معده،خونریزی های معده ،آسیب های کلیوی شود.

بیمارانی که دچارروماتیسم ناشی ازآرتروز هستند حتما باید با متخصص روماتیسم برای بروز بیماری های جدیدترومصرف داروهای ضدروماتیسم وداروهای ضدباکتری مانند انبرال Enbrelورمیساید Remicaidمراجعه کنند وبا مشورت او این داروها رامصرف کنند.

اسپلینت و بریس

تعداد مختلفی بریس برای درمان ومحافظت ازآرنج وجوددارد که میتواند ازمفصل آرنج محافظت کند وتورم را کاهش دهد.همچنین متیوانید جهت استفاده ازاسپیلنت های سفارشی برای مفصل آرنج درهنگام شب ودرحین انجام فعالیت ها با پزشک متخصص مشورت کنید.

تزریق کورتیزون

بعدازاینکه درمان بابریس ،فعالیت های اصلاحی ومصرف داروهای ضدالتهاب برای کاهش درد موثرنباشند پزشک تزریق کورتیزون را پیشنهادمیکند.تزریق کورتیکاستروئید درمفصل آرنج میتواند باعث کاهش درد درچند دقیقه شود اگرچه این کاهش درد به صورت موقت است وآرتروزمفصل میتواند پیشرفت کند وقابل درمان نیست.

جراحی

اگر درمان های اولیه موثرنباشد ودرد وضعف درمفصل پایدارباشد مواردی ازجراحی وجود دارد که میتواند باعث کاهش درد وبهبود عملکرد مفصل شود. در مورد انتخاب بهترین نوع جراحی برای درمان حتما باپزشک متخصص مشورت کنید.

آرتروسکوپی آرنج

آرتروسکوپی جراحی است که باقراردادن یک دوربین کوچک بوسیله شکافی که درروی مفصل ایجاد میشود انجام میشود این جراحی باشکاف کوچکی که درمفصل ایجاد میشود درمان را انجام میدهد.

آرتروسکوپی یکی ازبی خطرترین جراحی ها بامیزان بروزمشکلات محدود است. آرتروسکوپی میتواند بادسترسی به مفصل باعث تشخیص ودرمان انواع مختلفی ازاختلالات مفصل شود. این جراحی میتواند به تشخیص بهتر عارضه وپیش بینی مشکل برای درمان دقیق ترکمک میکند.درسالهای اخیر این جراحی بسیاررایج شده است وبیشتربیماران بوسیله این جراحی درمان میشوند.

آرتروسکوپی آرنج به دلیل اینکه مجاوراکثرعصب ها ورگ ها است میتواند ازجراحی مفاصل دیگر پرخطرترباشد وقراردادن صحیح دوربین آرتروسکوپ درمفصل وانجام این جراحی بادقت بسیارزیاد میتواند خطرات ناشی ازانجام این جراحی را کاهش دهد.

آرتورسکوپی آرنج در بعضی از موارد با مشکلاتی همراه است شرایطی ممکن است ایجاد شود که این جراحی را بامشکل مواجه کند یاممکن است جراحان برای دسترسی به مفصل برای انجام جراحی بامشکل مواجه شوند که این شرایط شامل جابه جایی عصب آلنارویا جراحی های قبلی که باعث دستکاری شدن آناتومی وساختارآرنج میشود است.

جراحی مفصل آرنج همراه با بیهوشی بیمار انجام میشود.دراین جراحی بیمار خوابانده میشود ومفصلی که قراراست جراحی شود بوسیله یک نگهدارنده ثابت میشودشکاف کوچکی برروی مفصل برای قراردادن دوربین آرتروسکوپ ووسایل جراحی ایجادمیشود دراین جراحی مفصل کاملا بازبینی میشود وسپس درمان میشود.

جراحی میتواند برای موارد زیرانجام شد:

 1. برداشتن نواحی ازبدن که ازبین رفته اند
 2. ارزیابی درمان های OCD(اختلال وسواس اجباری)
 3. ارزیابی مفصل آسیب دیده برای درمان
 4. برطرف کردن جراحات استخوانی
 5. سینووکتومی مخصوصا برای درمان روماتیسم ناشی ازآرتروز
 6. درمان خشکی آرنج
 7. درمان آرنج تنیس بازان
 8. ارزیابی عدم استحکام آرنج

بعداز انجام جراحی ناحیه ای که شکاف داده شده است بخیه زده میشود وسپس آرنج گچ گرفته میشود زمانیکه شما به اتاق ریکاوری منتقل میشود بازویتان بوسیله یک پوشش حجیم پوشیده میشود ویک کمپرس یخ درجلوی آرنج شما قرارداده میشود. بازوی شما براساس جراحی که انجام گرفته است 12 تا48 ساعد بعد بهبود میابد اگر بعدازجراحی آرنج شما دچارخشکی شد باید تمرینات حرکتی منظم را شروع کنید اگر چه اکثرافراد بعدازجراحی تمرینات فیزیوتراپی همراه با اسپلینت یابدون استفاده ازاسپلینت را انجام میدهند

بعدازاینکه پوشش حجیم روی بازو برداشته شد ازناحیه بازو تادست شما بوسیله یک آتل فشرده نگه داشته میشود این آتل باید همیشه درروی دست شمابه جز مواردی که بخواهید تمرینات فیزیوتراپی انجام دهید قرارداشته باشد این آتل باعث کاهش تورم ،بهبود تحرک مفصل وکاهش درد میشود.

در صورتیکه اولین نشانه ها و علایم خشکی و محدودیت حرکت مفصل آرنج را در خود احساس کردید، به پزشک مراجعه کنید تا شما را برای بهترین درمان خشکی مفصل آرنج که معمولاً عمل جراحی است راهنمایی کند.

مقالات دیگر

حالت خوابیدن

حالت خوابیده و نیمه خوابیده این حالت  خوابیدن به صورت دمر، طاق باز و قرار گرفتن به پهلو می باشد. کمترین فشار روی ستون فقرات زمانی است که به پهلو

مطالعه »
مشاوره رایگان مشاوره تلفنی
× مشاوره در واتساپ