ستون فقرات

2020-05-16
اسکولیوز

درمان اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات

اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات یک عارضه ی پزشکی است که در  آن، ستون فقرات دچار انحنا در طرفین می شود. ستون فقرات یک فرد مبتلا […]
مشاوره درمانی رایگان