پارگی لیگامان های مچ پا

فهرست مطالب

برای شناسایی بهتر آسیب های مچ پا باید در ابتدا مچ پا را کامل بشناسیم و بعد به شناخت و درمان عارضه میپردازیم.
استخوان: از سه بخش: پاشنه Tarsals ، کف پا Metatarsals ، انگشتان Phalanges که در تصویر زیر کاملا مشخص میباشد.
تاندون (وتر، زردپی): استخوان را به عضله متصل میکند.
لیگامان (رباط): دو استخوان را به یکدیگر متصل میکند و سبب استحکام مفصل میشود.

 دلیل پارگی لیگامان های مچ پا

ضایعه عمده در پیچ خوردگی مچ پا آسیب لیگامان های مچ پا است. لیگامان های مچ پا در دو طرف مفصل قرار داشته و مفصل را محکم و سرجای خود نگه میدارند. لیگامان های مچ پا اجازه میدهند تا استخوان های دو طرف مفصل فقط در جهت های خاصی حرکت کنند و مانع از حرکت و جابجایی استخوان ها در جهات دیگر میشود.

لیگامان ها یا رباط ها بافتهای محکم ولی قابل انعطافی هستند که در موقع حرکت مفصل در جهات خاصی کش میایند و با برگشت وضعیت مفصل به حالت اولیه دوباره به طول اول خود برمیگردند. وقتی که استخوان های دو طرف مفصل در جهاتی که اجازه حرکت ندارند بیش از حد جابجا شوند ممکن است لیگامان ها تحمل نیروهای وارده را نداشته و پاره شوند. مکانیسم اصلی پیچ خوردن یا رگ به رگ شدن مچ پا هم همین است.

مهمترین لیگامان های مچ پا در قسمت داخلی و خارجی آن قرار دارند. آسیب لیگامان های مچ پا در قسمت خارجی بر اثر انحراف شدید مچ پا به سمت داخل بوجود میاید. این آسیب بسیار شایع تر از آسیب لیگامان های مچ پا در قسمت داخلی مچ پا است که بر اثر منحرف شدن و چرخش پا به سمت خارج ایجاد میشود.
برحسب شدت آسیب لیگامان های مچ پا، رگ به رگ شدن مچ پا را به سه درجه تقسیم میکنند.

کشیده شدن خفیف لیگامان های مچ پا
پاره شدن نسبی فیبر های لیگامان های مچ پا
پارگی کامل لیگامان های مچ پا

تشخیص پارگی لیگامان مچ پا

پارگی های شدید در لیگامان های مچ پا ممکن است همراه با آسیب غضروف مفصلی سطح بالایی استخوان تالوس باشد به همین علت برای تشخیص پارگی لیگامان مچ پا گاهی اوقات پزشک ارتوپد برای بررسی بیشتر سطح مفصلی استخوان تالوس از ام آر آی استفاده میکند.
رگ به رگ شدن مچ پا با مکانیسم کشش رباط ها در بچه ها نادر است. بروز علائم شبیه رگ به رگ شدن مچ پا در بچه ها اغلب به علت آسیب صفحات رشد پایین درشت نی و نازک نی است. آسیب این صفحات رشد ممکن است در رادیوگرافی ساده مچ پا بصورت شکستگی صفحه رشد دیده شود. با این حال در اکثر اوقات آسیب صفحات رشد انتهای پایینی درشت نی و نازک نی آثاری در رادیوگرافی مچ پا از خود نشان نمیدهند.

درمان پارگی لیگامان های مچ پا

برای درمان پارگی لیگامان های مچ پا در صورتی که پارگی لیگامان های مچ پا منجر به ناپایداری شدید در ناحیه مچ شود ممکن است نیاز به عمل جراحی به منظور بازساری لیگامان مچ پا پاره شده وجود داشته باشد.

لیگامان های مچ پا نقش مهار کننده و پایدارکننده را دارند و اختلال در کارکرد لیگامان های مچ پا نه تنها میتواند موجب ناپایداری مچ شود، ایجاد درد هم میکند. در این موارد ابتدا به بیمار توصیه میشود تا با انجام نرمش های مچ پا عضلات ساق و مچ را تقویت کند. در بسیاری موارد با تقویت عضلات ساق، تاندون هایی که از اطراف مچ عبور میکنند عملا کار رباط ها را انجام داده و مچ پا را به اندازه کافی پایدار میکنند.
همچنین برای درمان پارگی لیگامان های مچ پا به بیمار توصیه میشود تا در هنگام انجام فعالیت های ورزش از پوتین استفاده کند تا اطراف مچ پا را محکم گرفته و از حرکات ناخواسته آن جلوگیری کند.در مواردی که علیرغم اقدامات ذکر شده درد و ناپایداری مچ پا همچنان باقی ماند ممکن است عمل جراحی بازسازی لیگامان های مچ پا بتواند به بیمار کمک کند

مقالات دیگر

حالت خوابیدن

حالت خوابیده و نیمه خوابیده این حالت  خوابیدن به صورت دمر، طاق باز و قرار گرفتن به پهلو می باشد. کمترین فشار روی ستون فقرات زمانی است که به پهلو

مطالعه »
مشاوره رایگان مشاوره تلفنی
× مشاوره در واتساپ