حمایت از رویداد

ارسال اعلام آمادگی به آدرس ایمیل

sponsor@tm3mt.com

حامی مالی

  • معرفی به عنوان حامی اولین رویداد رقابتی فرهنگی-پژوهشی کشور
  • قرارگیری برند شما در اطلاع رسانی‌ها
  • امکان اهدا هدایای تبلیغاتی به شرکت کنندگان
  • قرارگیری برند شما در تیزر تبلیغاتی
  • تبلیغات در بخش کارگاهی
  • اختصاص فضا در نمایشگاه

حامی معنوی

  • معرفی به عنوان حامی اولین رویداد رقابتی فرهنگی-پژوهشی کشور
  • قرارگیری برند شما در اطلاع رسانی‌ها

ثبت نام اولیه

ارسال درخواست

بعد از ثبت نام اولیه، شیوه نامه شرکت در مسابقه برایتان ارسال خواهد شد.

تماس با دبیرخانه

021-82880000

info@tm3mt.com