برنامه زمان‌بندی رویداد

بخش اول
کارگاه‌های توانمندسازی ( 15 آبان تا 15 آذرماه 97)
بخش دوم
هفته پژوهش فرهنگی
بخش سوم
بخش نمایشگاهی
بخش چهارم

رویداد اصلی

پیش ثبت نام کارگاه‌های توانمندسازی

نام *

ایمیل*

شماره تماس*

عنوان کارگاه *

ثبت نام اولیه

ارسال درخواست

بعد از ثبت نام اولیه، شیوه نامه شرکت در مسابقه برایتان ارسال خواهد شد.

تماس با دبیرخانه

021-82880000

info@tm3mt.com