دیدار دکتر قبادیان معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با حرف حسابی‌ها

دکتر برات قبادیان معاون وزیر صنعت معدن و تجارت جمعه ۲۴ آذر از غرفه ی حرف حساب در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دیدن...

دیدار دکتر ناطق معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس با حرف حسابی‌ها

دکتر ناطق معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس جمعه ۲۴ آذر از غرفه ی حرف حساب در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دیدن...

دیدار دکتر جعفریان عضو هیئت علمی و مدیر پژوهش و امور آزمایشگاهی دانشگاه تربیت مدرس با حرف حسابی‌ها

دکتر جعفریان عضو هیئت علمی و مدیر پژوهش و امور آزمایشگاهی دانشگاه تربیت مدرس جمعه ۲۴ آذر از غرفه ی حرف حساب در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دیدن...

دیدار دکتر موسوی مدیر روابط عمومی و بین الملل پارک علم و فناوری تربیت مدرس با حرف حسابی‌ها

دکتر سید حسین موسوی مدیر روابط عمومی و بین الملل پارک علم و فناوری تربیت مدرس پنجشنبه ۲۳ آذر از غرفه ی حرف حساب در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دیدن...

دیدار دکتر رنجبر معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با حرف حسابی‌ها

دكتر بيژن رنجبر معاون محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي پنجشنبه ۲۳ آذر از غرفه ی حرف حساب در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دیدن...

جلسه دوم دبیرخانه رویداد

دومین نشست تیم اجرایی مسابقه حرف حساب پایان نامه در 3 دقیقه، در روز دوشنبه 15 آبان ماه در سرای نشاط دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. با توجه به مسئولیت افراد پیشرفت اجرایی برنامه های هر یک از بخش ها، به ترتیب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ابتدا پوستر اصلی...

جلسه سوم دبیرخانه رویداد

در تاریخ 22 آبان ماه 1396 سومین نشست تیم اجرایی سومین دوره حرف حساب پایان نامه در ۳ دقیقه در ساعت 17در ساختمال خوارزمی دانشگاه تربیت مدرس ، با حضور آقای دکتر شهروز شریعتی مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی و اقای رجایی دبیر دبیران و مسئولین کمیته های مختلف...