کارگاه‌ها

  • قیمت: 0 تومان
    نحوه ثبت‌نام در کارگاه‌های جنبی جشنواره ملی حرف حساب: ✅انتخاب کارگاه‌ها از روی سایت. ✅ارسال از طریق سایت. ✅دریافت ایمیل تایید ثبت‌نام کارگاه‌ها. ✅واریز هزینه کارگاه‌ها پس از دریافت ایمیل تایید.
  • 0 تومان