۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

سومین دوره جشنواره ملی حرف حساب

با محور تولید و اشتغال ملی

جوایز

بخش فارسی

مبلغ ۱۵ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

مبلغ ۱۲ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

مبلغ ۹ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

بخش غیرفارسی

مبلغ ۱۵ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

مبلغ ۱۲ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

مبلغ ۹ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

زمان بندی اجرای برنامه

زمان برنامه
۸:۳۰ آغاز پذیرش
۹:۰۰ قرآن و سرود
۹:۱۵ فتوکلیپ
۹:۴۵ ارائه آزمایشی
۱۰:۰۰ ارائه اصلی اول(فارسی)
۱۰:۴۵ استراحت و پوستر
۱۱:۰۰ ارائه اصلی دوم (انگلیسی)
۱۲:۰۰ ناهار و نماز
۱۳:۱۵ ارائه اصلی سوم (فارسی)
۱۴:۱۵ مسابقه حضوری
۱۵:۰۰ استراحت
۱۵:۳۰ ارائه اصلی چهارم (انگلیسی)
۱۶:۳۰ اختتامیه

کمیته علمی و داوران

پلن‌های اسپانسری

نوع تعداد قیمت
الماس ۳ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
طلایی ۲ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
نقره‌ای ۴ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
برنزی ۸ ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

حامیان

برگزار کنندگان

دبیرخانه مسابقه ملی حرف حساب

معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس

ایرانداک