۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

جشنواره ملی حرف حساب

با محور تولید و اشتغال ملی

جوایز

بخش فارسی

مبلغ ۱۵ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

مبلغ ۱۲ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

مبلغ ۹ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

بخش غیرفارسی

مبلغ ۱۵ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

مبلغ ۱۲ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

مبلغ ۹ میلیون ریال به همراه ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه راه اندازی استارت آپ و مجوز اسقرار در پارک علم و فناوری

زمان بندی اجرای برنامه

کمیته علمی و داوران

پلن‌های اسپانسری

نوع تعداد قیمت
الماس ۳ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
طلایی ۲ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
نقره‌ای ۴ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
برنزی ۸ ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

حامیان

برگزار کنندگان

دبیرخانه مسابقه ملی حرف حساب

معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس

ایرانداک