یکی از اهداف جایزه فیروزه توانمندسازی و مهارت افزایی شرکت‌کنندگان و علاقمندان به رویداد در زمینه کسب‌وکار‌ها و فعالیت‌های فرهنگی می‌باشد. از اینرو در حاشیه برگزاری مسابقه کارگاه‌های توانمندسازی و مهارت افزایی برگزار می‌گردد. از طرفی برای آن دسته از عزیزانی که امکان حضور در کارگاه‌ها را ندارند، تولید محتوا آموزشی از طریق وبسایت انجام می‌پذیرد.