جایزه فیروزه با همکاری حرف حساب

فرهنگی- پژوهشی

اولین رقابت فرهنگی پژوهشی در کشور

دوره‌های توانمندسازی

امکان بهره‌مندی از سری ورکشاپ‌های توانمندسازی فردی

پیش رویداد

همزمان با هفته پژوهش در دانشگاه‌های سطح یک کشور

بخش نمایشگاهی

حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کشور

تجاری‌سازی پژوهش

حضور سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر در روز مسابقه

محورهای اصلی مسابقه

۱- ارزش های ایرانی اسلامی در طراحی و تولید کالاهای فرهنگی

۲- بومی سازی کالاهای فرهنگی با توجه به شاخص های فرهنگ ایران اسلامی

۳- فرصت ها و تهدیدها در تولید و مصرف کالاهای فرهنگی در ایران

۴- کارآفرینی و فرصت های شغلی در تولید و کالاهای فرهنگی

۵- رسانه ها؛ تولید و مصرف فرهنگی

۶- روش ها و شاخص های ارزشیابی کالاهای فرهنگی

۷- بیوگرافی ابژی ها، اشیا و کالاهای فرهنگی _ تاریخی ایران

۸- مطالعه در باب سیاستگذاری در زمینه تولید، توزیع و مصرف فرهنگی

۹- نظربه پردازی در حوزه تولید و مصرف کالاهای فرهنگی ایران

۱۰- مطالعه روند طراحی و تولید کالاهای فرهنگی ایرانی

۱۱- تحلیل وضعیت بازار داخلی و بین المللی کالاهای فرهنگی ایرانی

۱۲- سهم کالاهای فرهنگی در سبد خانوارهای ایرانی