دکتر سید حسین موسوی مدیر روابط عمومی و بین الملل پارک علم و فناوری تربیت مدرس پنجشنبه ۲۳ آذر از غرفه ی حرف حساب در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دیدن کردند.