دکتر برات قبادیان معاون وزیر صنعت معدن و تجارت جمعه ۲۴ آذر از غرفه ی حرف حساب در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دیدن کردند.