جلسه دوم دبیرخانه رویداد

دومین نشست تیم اجرایی مسابقه حرف حساب پایان نامه در ۳ دقیقه، در روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه در سرای نشاط دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. با توجه به مسئولیت افراد پیشرفت اجرایی برنامه های هر یک از بخش ها، به ترتیب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ابتدا پوستر اصلی مسابقه که توسط کمیته هنری طراحی شده بود، مورد نقد و بررسی حضار قرار گرفت و مقرر شد تا حداکثر ابتدای ماه آذر منتشر شود. همچنین مقرر شد تا پوستر فراخوان شعار مسابقه، کلیپ و همچنین موشن گرافی ویژه معرفی رویداد طی دو هفته آینده تهیه و تدوین شود. سپس مسئول دبیرخانه همایش، وب سایت اولیه طراحی شده توسط این کمیته را برای حضار ارائه دادند. مقرر شد تا وب سایت هر چه سریعتر محتوی گذاری شده و آماده استفاده عموم شود. همچنین نظرات اعضای تیم اجرایی رویداد مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه نشست، کمیته مالی رویداد، پیرامون نحوه جذب حامی مالی و تعهدات مسابقه نسبت به آنها مسائلی را مطرح کردند. همچنین مسئول کمیته آموزش رویداد، پیرامون لیست تهیه شده از حامیان معنوی مورد نیاز مسابقه نکاتی را مطرح کردند و همچنین ضرورت برگزاری، نحوه اجرا و اساتید مد نظر برای کارگاه ها نیز توسط افراد حاضر در جلسه مورد بحث قرار گرفت. در انتهای جلسه مسئول کمیته علمی رویداد نیز نکاتی را شامل نحوه دریافت آثار شرکت کننده ها، ضرورت وجود بخش های جداگانه برای علوم مختلف، شاخصه های داوری آثار، تعداد داور مورد نیاز برای مسابقه مطرح کردند که این موارد جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طی این جلسه افراد جدیدی به تیم اجرایی رویداد اضافه شده و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی فعایت خود را آغاز نمود.

افراد حاضر در جلسه: رسول رجایی، موسی عبدالهی پور، محمد افرازی نسب، زینب موسوی، ایران دخت غفاری، فدک موسوی، مهران رضایی، هادی خورشیدی، مهناز رستمی، مریم خدابخشی