سومین دوره جشنواره ملی حرف حساب

رویداد حرف حساب پایان نامه

درباره رویداد            ثبت نام

مکان برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس

زمان برگزاری: ۹ اسفند ماه ۹۶